1. Chức năng đăng nhập

Nhập username và password

Nhấn Lưu để vào Màn hình chính

Màn hình đăng nhập
Màn hình chính khi đăng nhập thành công

2. Data khách hàng

2.1. Data tiềm năng cá nhân

Màn hình Data tiềm năng cá nhân

2.1.1 Thêm khách hàng

Trong màn hình Data tiềm năng sẽ hiển thị tất cả các khách hàng.

Chọn để thêm khách hàng tiềm năng sẽ hiển thị form Thêm mới khách hàng cá nhân

Nhập các thông tin khách hàng và nhấn khách hàng sẽ được thêm vào Data tiềm năng.

2.1.2 Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng:

Chọn icon , sẽ hiển thị ra form CSKH

Nhập các khách hàng quan tâm và nhấn

2.1.3 Chốt thành khách hàng

Chọn icon , sẽ hiển thị ra cửa sổ Chốt thành khách hàng

Nhập các khách hàng quan tâm và nhấn

Khách hàng sẽ được thêm vào bảng Khách hàng cá nhân

2.1.4 Chi tiết khách hàng

khi chọn Xem khách hàng sẽ hiển thị chi tiết thông tin khách hàng quan tâm và các thông tin Lịch sử chăm sóc, Lịch sử báo giá, Lịch hẹn.

Trong bảng chi tiết khách hàng chọn Báo giá sẽ hiển thị form báo giá với các thông tin giảm giá , thời gian khai giảng….

Nhập thông tin và nhấn sẽ lưu và hiển thị thông tin báo giá vào hồ sơ khách hàng.

2.2. Data tiềm năng doanh nghiệp

Màn hình Data tiềm năng doanh nghiệp

2.2.1 Thêm khách hàng

Trong màn hình Data tiềm năng sẽ hiển thị tất cả các khách hàng doanh nghiệp.

Chọn để thêm khách hàng tiềm năng sẽ hiển thị form Thêm mới khách hàng doanh nghiệp

Nhập các thông tin khách hàng và nhấn khách hàng sẽ được thêm vào Data tiềm năng.

2.2.2 Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng:

Chọn icon , sẽ hiển thị ra form CSKH

Nhập thông tin khách hàng quan tâm và nhấn

2.2.3 Chốt thành khách hàng

Chọn icon , sẽ hiển thị ra cửa sổ Chốt thành khách hàng

Nhập các khách hàng quan tâm và nhấn

Khách hàng sẽ được thêm vào bảng Khách hàng doanh nghiệp

2.2.4 Chi tiết khách hàng

Khi chọn Xem khách hàng sẽ hiển thị chi tiết thông tin khách hàng quan tâm và các thông tin Lịch sử chăm sóc, Lịch sử báo giá, Lịch hẹn.

Trong bảng chi tiết khách hàng chọn Báo giá sẽ hiển thị form báo giá với các thông tin giảm giá , thời gian khai giảng….

Nhập thông tin và nhấn sẽ lưu và hiển thị thông tin báo giá vào hồ sơ khách hàng.

2.3 Khách hàng doanh nghiệp

3. Báo giá – Đơn hàng

Màn hình báo giá đơn hàng

3.1 Đơn hàng

3.1 Chi tiết đơn hàng

Khi chọn Xem đơn hàng sẽ hiển thị chi tiết thông tin đơn hàng và các thông tin Xuất file, Danh sách mặt hàng, Điều kiện thanh toán

Khi nhấn Xuất file hệ thống sẽ tạo ra 1 file hóa đơn của đơn hàng

4. Quan hệ khách hàng

4.1 Chăm sóc khách hàng

Màn hình Chăm sóc khách hàng

4.1.1 Chi tiết khách hàng

Khi chọn Xem khách hàng sẽ hiển thị chi tiết thông tin khách hàng và các thông tin chốt đơn, lịch hẹn

4.2 Lịch hẹn khách hàng

4.2.1 Thêm lịch hẹn

Khi nhấn sẽ hiển thị form thêm lịch hẹn.

Điền thông tin lịch hẹn và nhấn sẽ lưu lịch hẹn vào hệ thống.

4.2.2 Cập nhật kết quả

Khi nhấn vào icon sẽ hiển thị form Cập nhật kết quả

Nhập thông tin và nhấn sẽ lưu kết quả vào hệ thống.

5. Quản lý lớp – học viên

5.1 Lịch khai giảng khóa

Màn hình Lịch khai giảng khóa

5.1.1 Thêm khóa

Trong màn hình Data tiềm năng sẽ hiển thị tất cả các khách hàng doanh nghiệp.

  1. Chọn để thêm khách hàng tiềm năng sẽ hiển thị form Thêm mới khóa
  2. Nhập các thông tin khóa học và nhấn khóa học sẽ được thêm vào hệ thống.

5.1.2 Xem chi tiết khóa

Khi nhấn vào khóa học sẽ hiển thị chi tiết khóa học gồm các thông tin Danh sách học viên, Lịch thi, Lịch sử thu tiền….

5.1.3 Cập nhật lớp

Khi nhấn nút sẽ hiển thị form Cập nhật lớp

Thay đổi thông tin và nhấn sẽ thay đổi thông tin lớp học và lưu vào hệ thống

5.2 Điểm danh học viên

Màn hình Điểm danh học viên

5.2.1 Thêm điểm danh

Khi nhấn để thêm điểm danh sẽ hiển thị form Điểm danh học viện.

Nhập thông tin và nhấn để lưu thông tin điểm danh học viên.

5.2.2 Điểm danh

Có thể điểm danh trực tiếp trong danh sách học viên bằng những Icon trạng thái này

5.3 Danh sách học viên

Màn hình Điểm danh học viên

5.3.1 Chăm sóc học viên

Khi nhấn xem học viên sẽ hiển thị chi tiết thông tin về học viên gồm các thông tin CSKH, Lịch sử báo giá, Lịch sử học và đóng tiền, Lịch sử điểm danh, Tình trạng học viên, Lịch sử phiếu thu…..

5.4 Thông tin học viên trong khóa

Màn hình Thông tin học viên trong khóa

5.4.1 Tạo phiếu thu

Nhấn vào icon sẽ hiện form Phiếu thu

Nhập các thông tin và nhấn sẽ lưu phiếu thu vào hệ thống.

5.4.2 Nhắc nợ

Nhấn vào icon sẽ hiện form Phiếu thu

Nhập các thông tin và nhấn sẽ lưu nhắc nợ vào hệ thống.


5.5 Danh sách ưu đãi học viên

Màn hình Danh sách ưu đãi học viên

5.5.1 Cập nhật ưu đãi

Khi chọn icon sẽ hiển thị form Cập nhật trạng thái ưu đãi

Nhập thông tin ưu đãi và nhấn sẽ lưu thông tin ưu đãi cho học viên.

5.5.2 Hết ưu đãi

Khi chọn icon sẽ hiển thị form Hết ưu đãi

Nhập thông tin ưu đãi và nhấn sẽ lưu hết ưu đãi học viên.

6. Quản lý chất lượng

6.1 Lịch thi

Màn hình lịch thi

6.1.1 Thêm lịch thi

Khi nhấn để thêm lịch thi sẽ hiển thị form Lịch thi.

Nhập thông tin và nhấn để lưu thông tin Lịch thi vào hệ thống.

6.1.2 Cập nhật lịch thi

Khi chọn icon sẽ hiển thị form Cập nhật lịch thi

Nhập thông tin lịch thi và nhấn sẽ lưu thông tin lịch thi vào hệ thống.

6.1.3 Cập nhật đề thi

Khi chọn icon sẽ hiển thị form Cập nhật đề thi

Nhập thông tin đề thi và nhấn sẽ lưu thông tin đề thi vào hệ thống.

6.2 Điểm thi

Màn hình Điểm thi

6.2.1 Cập nhật điểm thi

Khi chọn icon sẽ hiển thị form Cập nhật điểm thi

Nhập thông tin đề thi và nhấn sẽ lưu thông tin điểm thi vào hệ thống.

7. Doanh thu – công nợ

7.1 Tổng hợp doanh thu

Màn hình Tổng hợp doanh thu

7.1.1 Xuất phiếu thu

Khi nhấn Xuất file hệ thống sẽ tạo ra 1 file hóa đơn phiếu thu

Khi nhấn vào file đã tạo sẽ hiện file phiếu thu

7.2 Theo dõi học viên nợ

Màn hình Theo dõi học viên nợ

7.2.1 Nhắc nợ

Nhấn vào icon sẽ hiện form Nhắc nợ

Điền thông tin nhắc nợ vào nhấn thông tin nhắc nợ sẽ lưu vào hệ thống.

7.2.2 Tạo phiếu thu

Nhấn vào icon sẽ hiện form Phiếu thu học phí

Điền thông tin phiếu thu vào nhấn thông tin phiếu thu sẽ lưu vào hệ thống.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ DỊCH VỤ

Doanh nghiệp đang cần tìm giải pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh? Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững? Doanh nghiệp đang cần tìm dịch vụ tư vấn doanh nghiệp uy tín, chất lượng? Hãy để lại thông tin đội ngũ Wows Group sẽ liên hệ tư vấn ngay, hoặc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hotline: 0274 9999 899

HÃY CHO CHÚNG TÔI CƠ HỘI GIÚP DOANH NGHIỆP CỦA BẠN PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH


    Cách xưng hô:
    AnhChịChúBácMrMrsMsSir