TCT – Đào tạo, huấn luyện chuyên sâu gói 4

“Hợp tác lâu bền – Cùng nhau phát triển ngày một lớn mạnh”

Quyền lợi khách hàng:

  • Tham gia huấn luyện chuyên sâu hàng tuần bằng hình thức trực tiếp hoặc online.
  • Thời lượng: 3.0 giờ/ 01 tuần (01 buổi)
  • Số lượng người tham gia: 06-07 người.
  • Được tư vấn, đào tạo, hướng dẫn theo những chủ đề liên quan đến vận hành doanh nghiệp đã được thống nhất.
  • Được liên hệ với nhà huấn luyện và được phản hồi trong vòng 24 giờ về chủ đề được đào tạo, huấn luyện có liên quan đến doanh nghiệp.
  • Được thực hành các kiến thức đã tư vấn, đào tạo để áp dụng vào doanh nghiệp 01 cách triệt để nhất.