TCT – Đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên sâu

Thời lượng: 01 buổi 04 tiếng
– Số lượng: 15 – 20 người
– Tư vấn, đào tạo, hướng dẫn cho chủ doanh nhiệp và đội ngũ về 01 kỹ năng/ chủ đề thiết yếu cho doanh nghiệp.
– Triển khai thực hành trên các tình huống thực tế của doanh nghiệp
– Đơn giá tính theo 01 người
– Giá: 2.000.000đ

Thời lượng: 01 buổi 04 tiếng
– Số lượng: 15 – 20 người
– Tư vấn, đào tạo, hướng dẫn cho chủ doanh nhiệp và đội ngũ về 01 kỹ năng/ chủ đề thiết yếu cho doanh nghiệp.
– Triển khai thực hành trên các tình huống thực tế của doanh nghiệp
– Đơn giá tính theo 01 người
– Giá: 2.000.000đ